6
BYTOVÝ KOMPLEX PRAHA RUZYŇ
4
BYTOVÝ KOMPLEX PRAHA RUZYŇ
3
BYTOVÝ KOMPLEX PRAHA RUZYŇ

info

ADRESA

Praha – Ruzyň

PROJEKT

2015

SPOLUPRÁCE/VIZUALIZACE

Ing. P. Žaba, Ing. Arch. V. Hrubý

INVESTOR

soukromý investor

CELKOVÁ PLOCHA

3000 m2

ADRESA

Praha – Ruzyň

INVESTOR

soukromý investor

PROJEKT 

2015

CELKOVÁ PLOCHA

3000 m2

SPOLUPRÁCE/ VIZUALIZACE

Ing. P. Žaba, Ing. Arch. V. Hrubý